ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ Έγγραφα:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΣΑΝΤΑΛΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΣΑΝΤΑΛΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20

Δραστηριότητα:ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ-ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ
Α.Φ.Μ.:094033240
Γ.Ε.ΜΗ.:32048357000
Μ.Α.Ε.:11100/61/Β/86/1
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Χαλκιδικής
Διεύθυνση:ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - Τ.Κ. 63080
Τηλέφωνο:2399076100